Pallet nhựa đen dùng trong xuất khẩu – 1200x1000x120 mm

098.398.0015